26 Νοεμβρίου 2012

Οι παγίδες στις ρυθμίσεις δανείων

Γκρίζες ζώνες και αποκλεισμούς περιέχει το πλαίσιο για τις ρυθμίσεις των δανείων σύμφωνα με το ΚΕΡΚΑ. Συγκεκριμένα επισημαίνει: •    Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν πολύ λιγότερους καταναλωτές, από αυτούς, που μπορούν να ενταχθούν, στον ισχύοντα νόμο (Ν.3869/2010), για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τι θα γίνει, με τους υπόλοιπους, δηλαδή γεωργούς, εργαζόμενους, με μπλοκάκι, σε περισσότερους του ενός εργοδότες, μικροεπαγγελματίες κ.λπ.;

•    Τα δάνεια καταναλωτικής πίστης, για να ενταχθούν, στις νέες ρυθμίσεις, πρέπει να είναι ενυπόθηκα. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο οι καταναλωτές, στην ανάγκη τους να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, να υποκύπτουν, στις πιέσεις των τραπεζών να μετατρέψουν τα καταναλωτικά τους δάνεια και τις πιστωτικές τους κάρτες, που σήμερα, δεν έχουν προσημείωση, ή υποθήκη, σε ενυπόθηκα. Αυτό συνεπάγεται επιπλέον έξοδα και χρεώσεις. .

•    Οι νέες ρυθμίσεις παρατείνουν το χρέος, για επιπλέον τέσσερα χρόνια. Δηλαδή η περίοδος χάριτος των 4 χρόνων, απλά, μετακινείται, στο τέλος της αποπληρωμής.

•    Η περίοδος χάριτος είναι έντοκη. Μπορεί το επιτόκιο να είναι μικρό (1,5%), αλλά η συνολική οφειλή των καταναλωτών θα τοκίζεται αυτά τα τέσσερα χρόνια και οι καταναλωτές, θα πληρώνουν τους τόκους. Άρα, δεν πρόκειται, για περίοδο χάριτος, αλλά για διευκόλυνση.

•    Στις νέες ρυθμίσεις δεν προβλέπεται καμιά μείωση των οφειλών (κούρεμα). Ειδικά, για τα καταναλωτικά δάνεια, όλη η ευθύνη και το βάρος μεταφέρεται, στους καταναλωτές και οι τράπεζες παίρνουν «συγχωροχάρτι», για τα ληστρικά επιτόκια καταναλωτικών δανείων και κυρίως των πιστωτικών καρτών και για τις επιθετικές και ανεύθυνες πρακτικές χορήγησης δανείων.

•    Δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις, από την Κυβέρνηση, πως θα λειτουργούν οι νέες ρυθμίσεις, σε συνδυασμό, με τον υφιστάμενο νόμο, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.


investnews