28 Νοεμβρίου 2012

ομαδικές αγωγές προετοιμάζουν οι δικαστές

Οι δικαστές προετοιμάζονται πυρετωδώς προκειμένου να καταθέσουν ομαδικές αγωγές στο Μισθοδικείο για τις περικοπές των αποδοχών τους, ενώ παράλληλα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να μην παραγραφούν οι απαιτήσεις τους σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση προς τα μέλη της, στην οποία περιέχεται σχέδιο αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τη μη διακοπή της παραγραφής των αξιώσεών τους. Την αίτηση αυτή πρέπει να καταθέσουν μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Οι δικαστές και οι εισαγγελείς θα διεκδικήσουν μέσω του Μισθοδικείου τις περικοπές που τους έγιναν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά.
Με τις αγωγές τους οι δικαστικοί λειτουργοί θα ζητήσουν την εξομοίωση των αποδοχών τους με αυτές των βουλευτών, όπως επίσης θα αξιώσουν και αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο από 150.000 - 100.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (ΕισΝΑΚ).

Το επίμαχο άρθρο 105 αναφέρει ότι «για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το Δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος».

Συγκεκριμένα, το υπόδειγμα, μεταξύ των άλλων, αναφέρει: «Διά της παρούσης ζητώ να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να μου καταβάλει βάσει της διάταξης του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ το ποσό των 150.000 ευρώ, άλλως και επικουρικά το ποσό των 100.000 ευρώ που μου οφείλει λόγω τού, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 26, 87 παρ. 1 και 88 παράγραφος 2 εδάφιο α' του Συντάγματος και των απορρεουσών από αυτές αρχών της διάκρισης των λειτουργιών, της ισοδυναμίας και ισοτιμίας αυτών, της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας και της αναλογίας των αποδοχών των δικαστών προς το λειτούργημά τους, καθορισμού του βασικού μισθού και του υπολογιζόμενου σε ποσοστό αυτού επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, που μου καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2010 μέχρι και 30.11.2012 σε ύψος κατώτερο από αυτό που επιτάσσει η, δυνάμει των ως άνω συνταγματικών διατάξεων και αρχών, αντιστοιχία της βουλευτικής αποζημίωσης με το βασικό μισθό του δικαστικού λειτουργού με βαθμό αρεοπαγίτη ή αντίστοιχο, επικουρικά μάλιστα, με το βασικό μισθό του δικαστικού λειτουργού με βαθμό προέδρου του Αρείου Πάγου ή αντίστοιχο και η διαμόρφωση των βασικών μισθών των λοιπών βαθμών της δικαστικής ιεραρχίας βάσει των εκάστοτε ισχυόντων συντελεστών».

Παράλληλα, όμως, με τις επίμαχες αιτήσεις εξασφαλίζουν και την καταβολή των αναδρομικών που έχουν να λάβουν, τα οποία επιδικάστηκαν με παλαιότερες αποφάσεις του Μισθοδικείου. Τα αναδρομικά αυτά καταβάλλονται σε δόσεις. Οι δόσεις αυτές με το 3ο Μνημόνιο (Ν. 4093/2012) παρατάθηκαν για τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, την αλληλεγγύη του σε όλους τους Έλληνες εργαζομένους και πολίτες για τη «δύσκολη οικονομική κατάσταση» που έχουν περιέλθει, εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Schulz στην απαντητική επιστολή του προς την πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Βασιλική Θάνου.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Θάνου στις 15 Οκτωβρίου 2012 είχε στείλει επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και τον ενημέρωσε για την κατάσταση στην Ελλάδα και ειδικότερα στο χώρο της Δικαιοσύνης.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ