1 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσληψη ανέργων έως 30 ετών σε 195 Κοινωνικές Δομές


Την πρόσληψη ανέργων έως 30 ετών προωθεί το Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας. Η προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη ανέργων σε Κοινωνικά παντοπωλεία, Κοινωνικά φαρμακεία, Ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, Υπνωτήρια, Δομές παροχής Συσσιτίων, Δημοτικοί Λαχανόκηποι, Τράπεζες χρόνου, Γραφεία Διαμεσολάβησης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, θα καλυφθεί η λειτουργία 195 Κοινωνικών Δομών σε όλη την Ελλάδα για διάστημα 24 μηνών αλλά και οι θέσεις εργασίας για άνεργους έως 30 ετών.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (σωματεία, Ιδρύματα κλπ) οι οποίοι συμπράττουν με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που νομίμως υλοποιούν δράσεις κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

• Άνεργοι: Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να προσληφθούν στις Δομές, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στους Υπεύθυνους Φορείς, σε ημερομηνία που ανακοινώνει ο κάθε Φορέας (δείτε τον πίνακα στο τέλος). Προκειμένου να προσληφθούν στις Δομές, οι άνεργοι θα πρέπει: να είναι μέχρι 30 ετών, είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, και να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που καθορίζονται από τις προδιαγραφές κάθε τύπου Κοινωνικής Δομής. Εκτός από τα τυπικά προσόντα, η επιλογή των ανέργων θα βασιστεί, μεταξύ άλλων, και σε κριτήρια που αφορούν στην κοινωνική, οικογενειακή, και οικονομική τους κατάσταση (χρονικό διάστημα ανεργίας, χαμηλό ατομικό εισόδημα, μέλη ευπαθών ομάδων, συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού κ.α.).

• Άτομα σε Κατάσταση Φτώχειας & Άστεγοι: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στους συμπράττοντες Δήμους, καθώς και στους Φορείς που θα λειτουργήσουν τις Δομές, προκειμένου να ενημερώνονται για τον χρόνο λειτουργίας της κάθε μίας και τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής. Η επιλογή του πληθυσμού που θα ωφεληθεί από τις Κοινωνικές Δομές θα γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα καθοριστούν από τον Φορέα που έχει αναλάβει τη λειτουργία κάθε Δομής, σε συνεργασία με τον συμπράττοντα Δήμο.

Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος διαφέρει για κάθε Κοινωνική Δομή, συνεπώς είναι απαραίτητη η απευθείας επικοινωνία με τους υπεύθυνους Φορείς. Σε πρώτη φάση, οι Φορείς ανακοινώνουν τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για ανέργους και αμέσως μόλις προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό ξεκινά η λειτουργία της Δομής.
Advertisement