1 Δεκεμβρίου 2012

Τί διαφορετικό έχει ο φετεινός Δεκέμβριος;

Ο φετινός Δεκέμβριος του 2012 έχει δύο ιδιομορφίες.

Η μια είναι η προφητεία των Μάγια για το τέλος του κόσμου.
Η δεύτερη είναι το γεγονός ότι έχει πέντε Σάββατα, πέντε Κυριακές και πέντε Δευτέρες.

Οι Κινέζοι αποκαλούν το φαινόμενο αυτό «Τσάντα με Χρήματα». Ο φετινός Δεκέμβριος λοιπόν έχει 5 Σάββατα, 5 Κυριακές και 5 Δευτέρες!
παρόλη τη διαφορετικότητα του όμως δεν παύει να είναι ένας μήνας αγαπημένος λόγω των εορτών!!
Καλό μήνα λοιπόν!!!