15 Ιανουαρίου 2013

Διαγραφή χρέων των κτηνοτροφικών δανείων σχεδιάζει το υπουργείο Αγροτικης Ανάπτυξης

Διαγραφή χρέων των κτηνοτροφικών δανείων έως και το 75%  προβλέπει η ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα δάνεια των κτηνοτρόφων που βρίσκεται επεξεργάζεται το υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης , σύμφωνα με δημοσιευμα του Agronews.gr
Όπως αναφέρει το δημιοσιευμα για την διαγραφη χρεών των δανείων , οι κτηνοτρόφοι είναι οι πρώτοι στη σειρά των παλιών οφειλετών της Αγροτικής που αντιμετωπίζονται με ευνοικό τρόπο. Οι πληροφορίες του Agronews λένε ότι οι κτηνοτρόφοι αποτελούν ξεχωριστή περίπτωση, καθώς ο ρόλος που διαδραματίζουν στην εθνική οικονομία είναι σημαντικός, ο δανεισμός των εκμεταλλεύσεων είναι μεγάλος, ενώ η αυξηση του κόστους παραγωγής τους είναι ταχεία και μεγάλη. Το επίμαχο υπό ρύθμιση ποσό ανέρχεται στα 140 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 115 εκατ. είναι στο χαρτοφυλάκιο της υπό εκκαθάριση Αγροτικής και τα υπόλοιπα 25 εκατ. στον όμιλο Πειραιώς-ΑΤΕbank. Σημειωτέον ότι από τις 6.800 περιπτώσεις προβληματικών δανείων (μη ενήμερα) που διατηρούν σήμερα στα χαρτοφυλάκιά τους οι δύο τράπεζες, οι ενήμερες δόσεις αντιστοιχούν σε 10,8 εκατ. ευρώ μόνο. Το όλο θέμα τελεί υπό διαπραγμάτευση ανάμεσα στις τράπεζες και το υπουργείο Οικονομικών και, εφόσον το δημόσιο αναλάβει το κόστος της διαγραφής για το 50% των ληξιπρόθεσμων χρεών, ο όμιλος Πειραιώς–ΑΤΕ θα αναλάβει τη διαγραφή ενός επιπλέον ποσού που ανέρχεται στο 25% του εναπομείναντος.

Εκτιμάται ότι τα χρέη των κτηνοτρόφων υπερβαίνουν σήμερα το 1 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων περί τα 750 εκατ. ευρώ είναι οφειλές των αιγοπροβατοτρόφων και τα υπόλοιπα 250 εκατ. ευρώ των υπόλοιπων κλάδων (χοιροτροφία, αγελαδοτροφία, βοοτροφία, πτηνοτροφία και κονικλοτροφία).

Αρχές του περασμένου έτους, με ευθύνη του τότε αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Φ. Σαχινίδη, είχε τεθεί σε εφαρμογή ειδική ρύθμιση μόνο για τα κτηνοτροφικά δάνεια που είχαν χορηγηθεί επί υπουργίας Κοντού στο Γεωργίας (2008) και κάλυπταν ποσό 280 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιμετωπίστηκε σε βάθος τετραετίας. Η εν λόγω ρύθμιση που περιορίστηκε στο δανεισμό της συγκεκριμένης περιόδου, άφησε εκτός τους αιγοπροβατοτρόφους, η συμμετοχή των οποίων στα δάνεια Κοντού ήταν μικρή (περί τα 30 εκατ. ευρώ).

Σήμερα, η προωθούμενη ρύθμιση για την διαγραφη χρεών έρχεται να καλύψει το σύνολο των κτηνοτροφικών δανείων, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών της αιγοπροβατοτροφίας.

Οι παραπάνω υπόχρεοι, από τη στιγμή που τα δάνειά τους είναι εδώ και καιρό μη ενήμερα, ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο που διατηρεί προς το παρόν η υπό εκκαθάριση Αγροτική, ενώ αξιόλογος είναι ο αριθμός και αυτών που χειρίζεται ήδη ο όμιλος Πειραιώς-ΑΤΕ. Όλα δείχνουν ότι το σύνολο των διαδικασιών για το «κούρεμα» των δανείων και την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της οφειλής θα «τρέξει» με ανάληψη του αντίστοιχου κόστους από την Πολιτεία, αφού μεγάλο μέρος αυτών των δανείων (και κυρίως τα δάνεια Κοντού) φέρουν την εγγύηση του Δημοσίου, ενώ δεν αποκλείεται ένα μέρος του κόστους της διαγραφής από την πλευρά του κράτους να καλυφθεί με ομόλογα του Δημοσίου και σε αξίες οι οποίες τελούν υπό διαπραγμάτευση.

Στη συνέχεια και εφόσον υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις με τους κτηνοτρόφους, το σύνολο της διαχείρισης των φακέλων θα περάσει στην Πειραιώς – ΑΤΕbank.

via