19 Μαρτίου 2013

Διαγωνισμός για 64 διοικητικούς υπαλλήλους στα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΗ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής προσωπικού (EPSO) διοργανώνει τον γενικό διαγωνισμό:
 
EPSO/AD/249/13 — Διοικητικοί υπάλληλοι (AD 7) στους ακόλουθους τομείς:
 
1) Мακροοικονομία (37 θέσεις)
2) Χρηματοοικονομικά οικονομικά (27 θέσεις)
 
Γενικοί όροι
Α) Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Β) Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων
Γ) Να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία περί στρατολογίας
Δ) Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων
 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οφείλετε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά , ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, και ιδίως στις οδηγίες εγγραφής .
 
Προθεσμία( συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης ): 16 Απριλίου 2013, στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.
 
Αν συγκαταλέγεσθε στους υποψηφίους που έγιναν δεκτοί στο κέντρο αξιολόγησης,  θα πρέπει να προσκομίσετε ( 9 ) πλήρη φάκελο της υποψηφιότητάς σας ( ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας υπογεγραμμένη , καθώς και δικαιολογητικά ), κατά την προσέλευσή σας στο κέντρο αξιολόγησης.
 
 
 
e-dimosio