17 Μαρτίου 2013

Εντυπωσιακά graffiti18 εντυπωσιακές δημιουργίες καλλιτεχνών του δρόμου που κατάφεραν να αλλάξουν εντελώς τον χώρο στον οποίο σχεδιάστηκαν.

Εντυπωσιακά graffiti (1)
Εντυπωσιακά graffiti (2)
Εντυπωσιακά graffiti (4)
Εντυπωσιακά graffiti (5)
Εντυπωσιακά graffiti (6)
Εντυπωσιακά graffiti (7)
Εντυπωσιακά graffiti (8)
Εντυπωσιακά graffiti (9)
Εντυπωσιακά graffiti (10)
Εντυπωσιακά graffiti (11)
Εντυπωσιακά graffiti (12)
Εντυπωσιακά graffiti (13)
Εντυπωσιακά graffiti (14)
Εντυπωσιακά graffiti (15)
Εντυπωσιακά graffiti (16)
Εντυπωσιακά graffiti (17)
Εντυπωσιακά graffiti (18)