30 Νοεμβρίου 2012

Η διαγραφή χρέους στο Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε.

Για πρώτη φοράστα ευρωπαϊκά δικαστικά χρονικά διατυπώνεται ως αντικείμενο διαφοράς μεταξύπολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η διαγραφή δημόσιουχρέους κράτους μέλους, με την καθιέρωση της αρχής της «κατάστασης ανάγκης». 

ΤοΓενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε τους κ. κ. Ανδρέα και ΑλέξηΑναγνωστάκη, νομικούς εκπροσώπους της Κίνησης Πολιτών «ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ», η οποία έχεικινήσει τη σχετική διαδικασία, πως παρέλαβε τα έγγραφα για την τακτοποίηση τουδικογράφου της προσφυγής που είχαν ασκήσει στις 11 Οκτωβρίου, κατά τηςαπορριπτικής απόφασης της Κομισιόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην Επιτροπή έχειαπομείνει πλέον μόνο ένας μήνας για να διαμορφώσει και να υποβάλει στο ΓενικόΔικαστήριο τη δική της επιχειρηματολογία σε βάρος της «ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑΣ» (www.seisachtheia.gr, www.1millionsignatures.eu), η οποία έχει ήδη συγκεντρώσειπερίπου 82.500 υπογραφές από όλες τις χώρες της Ε.Ε.


epikaira.gr