30 Νοεμβρίου 2012

IIF: Σε εθελοντική βάση η εξαγορά του ελληνικού χρέους


Το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF) εκτιμά ότι η συναλλαγή για την εξαγορά μέρους του ελληνικού χρέους, πρέπει να γίνει μόνο σε εθελοντική βάση.

Κατά τη σύνοδο του Ινστιτούτου στη Νέα Υόρκη, τα μέλη του εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε αυτή τη βδομάδα μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ΔΝΤ και της Ευρωζώνης ώστε να αποφευχθεί μια έκρηξη του ελληνικού χρέους.

Ωστόσο, το IIF σημειώνει ότι ακόμα και μετά την ολοκλήρωση αυτού του νέου πακέτου μέτρων, «η αβεβαιότητα παραμένει».