26 Νοεμβρίου 2012

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου η πώληση του TT

Η συναλλαγή για την μεταβίβαση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου «θα ολοκληρωθεί το αργότερο στο τέλος Δεκεμβρίου» αναφέρεται σύμφωνα με πληροφορίες στο κείμενο του μνημονίου που θα συνοδεύει την απόφαση για τη δόση η οποία αναζητείται και σήμερα στις Βρυξέλλες. Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ρητά ότι επιλέχθηκε το μοντέλο της ΑΤΕ, δηλαδή της διάσπασης σε καλή και κακή τράπεζα και τοποθετείται στον Δεκέμβριο η καταβολή δανείου - γέφυρα από το ΤΧΣ στις συστημικές τράπεζες.

Στο κείμενο γίνεται ειδική αναφορά στο τραπεζικό σύστημα. Για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αναφέρεται ότι οι αρχές έχουν ξεκινήσει την διαδικασία διάσπασης σε καλή και κακή τράπεζα. Αναφέρεται ότι έχει επιλεγεί η μέθοδος της ΑΤΕ και η «συναλλαγή θα ολοκληρωθεί το αργότερο στο τέλος Δεκεμβρίου». Υπενθυμίζεται ότι ενδιαφέρον για το ΤΤ φέρεται να έχουν εκδηλώσει και οι 3 μεγαλύτερες τράπεζες, η Εθνική (με την Eurobank), η Alpha και η Πειραιώς.

Για την Αγροτική Τράπεζα, αναφέρεται στο ίδιο κείμενο ότι το τελικό κόστος αναδιάρθρωσης θα καθοριστεί από τα αποτελέσματα του εξωτερικού ελέγχου των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Για την Τράπεζα Πειραιώς γίνεται αναφορά στο σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει ήδη κατατεθεί στην τρόικα, με στόχο να αποδείξει πως ο νέος ενιαίος όμιλος θα ενισχύσει τη βιωσιμότητά του και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας.

Η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της νέας Proton τοποθετείται μέχρι το Μάιο του 2013 και θα γίνει υπό την αιγίδα του ΤΧΣ. Καμία αναφορά δεν υπάρχει στο κείμενο για το Ταμείο Παρακαταθηκών.

Για την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού τομέα αναφέρεται ότι έως το τέλος Δεκεμβρίου, το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα παρέχει στις συστημικές τράπεζες επαρκείς πόρους με τη μορφή ενός κεφαλαίου - γέφυρα για να εκπληρώνουν το ελάχιστο επίπεδο του 9% του δείκτη Core Tier 1.

Το ΤΧΣ θα εκδώσει επίσης μια δεσμευτική επιστολή παροχής του 100% των υπολοίπων κεφαλαιακών αναγκών.

Επίσης, έως το τέλος Δεκεμβρίου οι τράπεζες θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την ΤτΕ περί διατήρησης 7% στον Core Tier 1 δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας υπό τριετές δυσμενές σενάριο stress test. Μέσα στον Δεκέμβριο θα πρέπει επίσης η ΤτΕ να δημοσιεύσει μια αναλυτική έκθεση σχετικά με τις ανάγκες κεφαλαίων των τραπεζών που θα χρειαστούν στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης καθώς και την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.

Επίσης, στο πλαίσιο των νέων σχεδίων αναδιάρθρωσης, ζητείται από τις τράπεζες να παρουσιάσουν το σχέδιο διεύρυνσης της χρηματοδοτικής τους βάσης για να μειώσουν στην πάροδο του χρόνου την εξάρτησή τους από τη ρευστότητα που θα συνεχίζει να παράσχει πάντως η ΤτΕ.

(Πηγή: capital.gr)