15 Μαρτίου 2013

Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση πρακτικών σε όλα τα δικαστήριαΥπεγράφη χθές η απόφαση για την δημοπράτηση του έργου που αφορά την Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων με την μέθοδο της Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στην προσπάθεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της απονομής δικαιοσύνης και των προσφερόμενων υπηρεσιών της δικαιοσύνης προς τους πολίτες. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη, προμήθεια, διαχείριση και συντήρηση κεντρικού πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και η παροχή Υπηρεσιών Ηχογράφησης - Αποηχογράφησης των πρακτικών στα δικαστήρια.

Στόχος του δημοπρατούμενου έργου είναι να δοθεί απάντηση σε κρίσιμα θέματα όπως η επέκταση της μηχανογραφικής τήρησης πρακτικών σε όλα τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια της χώρας, η βελτίωση της ποιότητας και ακρίβειας των τηρούμενων πρακτικών και η ευκολότερη αρχειοθέτηση και αναζήτηση στα πρακτικά.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Νότης Μηταράκης συναντήθηκε σήμερα με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κωνσταντίνο Καραγκούνη και συζήτησαν θέματα που αφορούν την συνεργασία των δύο υπουργείων και ειδικότερα την πορεία του συγκεκριμένου έργου. Στη συνάντηση μετείχε και ο ειδικός γραμματέας ΣΔΙΤ Νίκος Μαντζούφας.

Όπως δήλωσε μετά τη συνάντηση ο κ. Μηταράκης: «Με την προκήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Αξιοποιούμε τους πόρους του ΕΣΠΑ ώστε οι αιτήσεις και τα δικαστικά έγγραφα θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά και να επιλυθεί το κρίσιμο θέματος της επιτάχυνσης της απονομής Δικαιοσύνης και της διαδικασίας έκδοσης αντιγράφων πρακτικών σε όλα τα δικαστήρια της χώρας».

Ο κ. Μητάρακης σημείωσε ότι αυτή η εξέλιξη θα συμβάλει στη βελτίωση της εικόνας της χώρας μας ως επενδυτική προορισμού ενώ γνωστοποίησε ότι προωθούνται παράλληλα και μια σειρά άλλων ζητημάτων που αφορούν την προώθηση νέων έργων ΣΔΙΤ, όπως τα κτιριακά έργα των Δικαστικών Μεγάρων Πατρών και Ηρακλείου Κρήτης, έργα υποδομής καταστημάτων κράτησης και άλλα.

Ο κ. Καραγκούνης σημείωσε από την πλευρά του ότι «το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους, θα επεκτείνει τη μηχανογραφική τήρηση πρακτικών για πρώτη φορά σε όλα τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και θα βελτιώσει την ακρίβεια των τηρουμένων πρακτικών προς την κατεύθυνση της πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e- justice)».


Ο κύριος άξονας του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης είναι η υλοποίηση πέντε έργων μεγάλης εμβέλειας, με σκοπό την κεντρική μηχανογράφηση του μεγαλύτερου μέρους των τομέων αρμοδιότητας του Υπουργείου.

Όλα τα συστήματα θα εγκατασταθούν σε κεντρικές υποδομές και θα ολοκληρωθούν σε 2-4 έτη. Αυτά είναι:
-Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Διαδικασίας (ΟΣΔΔΥ - ΠΠ).
-Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ - ΔΔ)
-Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστηρίων (έργο «Σύμπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα για την Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων»)
-Εθνικό Ποινικό Μητρώο
-Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Καταστημάτων Κράτησης.